מימון התנועה בארץ ובחו''ל

 היסטוריון בית"ר ד"ר חן מלך מרחביה (ח. בן-ירוחם), משייך הקמת קרן "תל-חי" למאורעות אב תרפ"ט (אוגוסט 1929) בארץ ישראל.[1]  לדבריו, בעקבות אותם אירועי דמים, היה צורך חיוני בהקמת קרן גדולה, קרן מגן, לרכישת נשק, להדרכה צבאית, לפעולת ארגון גדולה בקרב הנוער. "אותה קרן קרא ראש בית"ר בשם 'קרן תל-חי' ".[2] היא נועדה מלכתחילה להיות מפעל בין-ארצי של מימון פעולות התנועה הלאומית על כל מוסדותיה ושלוחותיה. במכתב ששיגר ז'בוטינסקי אל מנחם ארבר, נציב בית"ר ארץ-ישראל, מיום 14 באוקטובר 1929, על קרן תל-חי, נאמר ש"עבודתה הראשונה תהיה ייסוד בית-ספר". הכוונה בית ספר צבאי מרכזי למדריכים של תנועת בית"ר. ואכן, באוקטובר 1929 ניתנה פקודתו של ראש בית"ר לבית"ר בדבר קרן תל-חי: "קרן תל-חי נוסדה למען תהא מסורתו של יוסף תרומפלדור לאחד היסודות בחינוך הנוער העברי בארץ ובגולה, היא המסורת של שמירת כבודו וביטחונו של העם העברי ושל בניין מולדתו. קרן תל-חי תעזור לכל ההסתדרויות היהודיות, בלי הבדל מפלגה, המכירות באחדות האידיאל הלאומי, ושקיבלו בתכניתם את ספורט ההגנה. המטרה הזאת היא הד מטרת בית"ר, ועל כן כל בן-בית"ר יראה את קרן תל-חי כעניין של הקרוב לו ---"[3]  

מעטפה.jpg 

 

איגרת ז'בוטינסקי אל מנחם ארבר, נציב בית"ר ארץ-ישראל, (14 באוקטובר 1929)

  כחודשיים קודם לכן, בשלהי אוגוסט 1929, בהתייחסותו למאורעות תרפ"ט בארץ-ישראל, נשא ז'בוטינסקי נאום באספת-עם בפריז ובו התייחס, בין השאר, לקרן "תל-חי". "לא הייתה כאן שואה, ולמחרת יום הניסיון – יקום היישוב העברי בארץ על רגליו – בתוספת כוחות ובתוספת תקווה, ואנו נקים מחדש את כל אשר החריבו. כי בכישרון זה חוננו; להקים בהיקף גדול פי-כמה את אשר החריבו והשמידו". [4]  בתום אותו נאום הובעו מספר תביעות. אחת מהן התייחסה לקרן "תל-חי". "האספה קוראת את עם ישראל, וביחוד את הנוער, ללמוד לקח מן המאורעות האחרונים ולהנהיג הכשרה שיטתית של הנוער הציוני לצורכי הגנה". ובהמשך: "האספה מברכת את פעולת 'קרן תל-חי'." [5]    

 

6311.jpg

 

חניכי בית הספר למדריכי בית"ר במחנה התערוכה של יריד המזרח בתל-אביב (1929)

 

1] ח. בן-ירוחם, 'ספר בית"ר – קורות ומקורות', כרך א מן העם, הוועד להוצאת ספר בית"ר, ירושלים-תל-אביב תשכ"ט - 1969, עמ' 218

[2] שם

[3] 'תל-חי', (וארשה), 1 בדצמבר 1929[בן-ירוחם, ספר בית"ר, כרך א, עמ' 218, הערה 112]

[4] יוסף קיסטר (עריכה והקדמה), 'תגר ומגן' – זאב ז'בוטינסקי והאצ"ל, המאמר: על מאורעות תרפ"ט, נאום באספת-עם. פריז, 29 באוגוסט 1929, המקור (רוסית): "ראזסוויט", פריז (צרפת), 8 בספטמבר 1929. המתרגם: ב' לובוצקי. הוצאת המסדר על שם זאב ז'בוטינסקי, תל-אביב תשס"ה – 2004, עמ' 109.

[5] שם, עמ' 110

 

 

תל חי.png

חזרה לתוכן העניינים