הכשרה צבאית וספורטיבית

 

תעודה אחת השמורה בארכיון ז'בוטינסקי חושפת יוזמה להקמת טייסת ספורטיבית ע"ש זאב ז'בוטינסקי וקשורה בקרן "תל-חי". ב-30 בספטמבר 1928, כתב ז'בוטינסקי אל יעקב דה האז, ממנהיגי התנועה הציונית בארה"ב, את הדברים הבאים: "בפאריס ובלונדון רשמנו 'קרן ספורט' בשם 'תל-חי', שמטרתה לתמוך בתנועת הנוער שלנו 'ברית טרומפלדור' – חלוצים שאינם דוגלים במלחמת המעמדות".[1] ובהמשך, מציין ז'בוטינסקי, כי בהתחלה הוגדרה כקרן ספורט שתסייע בארגון הכשרה צבאית וספורטיבית של הנוער העברי. ברוח זו יצאה ההנהלה של קרן תל-חי בפולין לקראת יובלו של ראש בית"ר בהצעה: להקים טייסת ישראלית ראשונה שתיקרא על שמו ותהיה גרעין של ענף הטיס בארץ ישראל. ז'בוטינסקי עודד יוזמה זו, אך דחה את הרעיון שהטייסת תיקרא על שמו. ואכן, הקרן החלה בפעילות ארגונית לקדם רעיון זה, אך התוכניות לא יצאו אל הפועל. [2]

 

[1] זאב ז'בוטינסקי 'איגרות', ינואר 1928 – דצמבר 1929, מכון ז'בוטינסקי בישראל / הספריה הציונית על-יד ההסתדרות הציונית העולמית, ירושלים תשס"ב – 2002, כרך שישי, (העורך: פרופ' דניאל קארפי, עורך משנה: ד"ר משה הלוי), איגרת מס' 130, עמ' 139 – 140  

[2] ראו גם "חדשות המוזיאון", (העורך: יוסי אחימאיר), מכון ז'בוטינסקי בישראל, גיליון מס' 28, סתיו תשס"ה – ספטמבר 2004 

 

מעטפה.jpg 

איגרת ז'בוטינסקי אל יעקב דה האז, ממנהיגי התנועה הציונית בארה"ב, להקמת טייסת

30 בספטמבר 1928 

תל חי.png

          

 

חזרה לתוכן העניינים