ההתנהלות הכספית של הצה"ר

מועצת ההסתדרות הציונית החדשה (הצ"ח), ארגון ציוני שנוסד בווינה, (ספטמבר 1935),  בנשיאותו של ז'בוטינסקי, התכנסה בוורשה (ספטמבר 1938), מיד לאחר הכינוס העולמי השלישי של בית"ר, וקיבלה שורת החלטות. לגבי קרן "תל-חי", הוחלט שמעתה ואילך כל ההתנהלות הכספית של התנועה הרביזיוניסטית על כל שלוחותיה תהיה באמצעות קרן "תל-חי".

תל חי.png

חזרה לתוכן העניינים