כתבים - ארץ ישראל ב'

כרך זה הוא השני בסדרת כרכי כתביו של זאב ז'בוטינסקי שעניינם ארץ – ישראל.

הכרך עוסק בהגותו ובהדים לפעולתו בענייני הארץ בשנות העשרים של המאה העשרים, ובכלל זה הזכות על הארץ, צדקת העמדה הציונית, רפורמות שהציע בתהליך הבניין הפיזי והפיתוח הכלכלי – חברתי של היישוב, היחסים המתוחים עם שלטונות המנדט ועם ממשלת בריטניה, תביעתו מההנהלה הציונית למדיניות אקטיבית ולהפעלת  לחץ לקיום התחייבויותיה של בריטניה, וניתוח הרקע לפרעות תרפ''ט והלקחים המתבקשים ממה שאירע. לצד הביקורות המחריפה על אי – קיום ההתחייבויות הבריטיות לציונות בולטת תמיכתו ברעיון הקמת המדינה כדומיניון בחבר העמים הבריטי, כדי להבטיח את שיתוף האינטרסים לדורות.

היצירות המובאות בכרך זה נכתבו בחלקן בעברית בעיתונים "הארץ" ו"דאר היום", ואחרות תורגמו מאנגלית, מרוסית, מגרמנית ומיידיש. כמה מהן רואות אור לראשונה בעברית, וכמה לא כונסו עד כה.