כ"ט בנובמבר - סיפור לא גמור

המוזיאון הישראלי לקריקטורה ולקומיקס, חולון

אוצרים: יורם א. שמיר והילה זהבי

שנת 1947 הייתה שנה קשה לישוב העברי בארץ ישראל כמו גם לשלטון הבריטי. המאבק של המחתרות, שהתחדש עם תום המלחמה העולמית, החריף בשנה זו. פעולות "טרור", כפי שנקראו אז, הובילו לפעולות תגמול של הבריטים בסולם עולה של אלימות.

בבריטניה שלטה מאז 1945 מפלגת הלייבור שנאבקה במצב כלכלי קשה שהביא לתלות פיננסית ואסטרטגית בארה"ב. נשיא ארה"ב טרומן דרש מבריטניה לקלוט 100,000 פליטים יהודים בארץ ישראל. הבריטים סרבו, הציעו להקים ועדה אנגלו-אמריקאית לבעיית ארץ ישראל, וטרפדו את מסקנותיה. בינתיים התגבר המאבק המזוין נגד שלטון המנדט והתרחבה מאוד ההעפלה. בו בזמן החל תהליך דה-קולוניזציה באימפריה, ובעיקר, בתת היבשת ההודית.

ב-14 בפברואר 1947 החליטה ממשלת בריטניה להעביר את שאלת ארץ ישראל לטיפול האו"ם, מתוך הנחה שרעיון חלוקת הארץ לשתי מדינות לא יתקבל. כעבור 3 חודשים החליטה עצרת האו"ם לשלוח לארץ ישראל וועדת חקירה בינלאומית (אונסקו"פ). הוועדה הגיעה ב-15 ביוני ארצה, שמעה עדים מטעם הממשל הבריטי והישוב העברי (הערבים החרימו), סיירה ופרסמה ב-1 בספטמבר את המלצותיה: לסיים את המנדט הבריטי, לחלק את הארץ למדינה יהודית ולמדינה ערבית. ארה"ב ובריה"מ תמכו בהמלצות. כעבור 3 שבועות החליטה הממשלה הבריטית – עוד בטרם הדיון באו"ם – לצאת מארץ ישראל.

בראשית נובמבר החלה העצרת לדון בהמלצות וב-29 נערכה ההצבעה: 33 בעד תוכנית החלוקה, 13 נגד, 10 נמנעו. היהודים קיבלו את ההחלטה, הבריטים קיבלו באי-רצון והערבים התנגדו – ומתנגדים עד עצם היום הזה.

בעיתונות העברית – בזמן אמת

העיתונות העברית ב-1947 סקרה את המאבק של המחתרות בשלטון המנדטורי, את המאבק הבריטי בההעפלה ואת העברת עניין ארץ ישראל לאו"ם. התהליך שהוביל האו"ם נסקר בזמן אמת בכותרות ראשיות, מאמרי פרשנות וקריקטורות.  כעבור שנים הגמידה הכרזת המדינה את החלטת החלוקה והקריקטוריסטים הפנו תשומת לבם לנושאים אחרים.

יורם א. שמיר

בעיתונות הערבית – לאחר זמן

בעיתונים הערביים בשנת 1947 לא מצאנו קריקטורות, אולם שנים לאחר החלטת החלוקה מתייחסים קריקטוריסטים ערבים  להחלטת עצרת האו"ם 181.

הצעת החלוקה וההצבעה באו"ם נתפסות כאחד מהשלבים בנכבה הפלסטינית, לפעמים אפילו כתחילת הנכבה (אם כי יש הרואים את כיבוש פלסטין ע"י הבריטים והסכם סייקס פיקו כתחילת חלוקת פלסטין). התקשורת הפלסטינית רואה ומציגה את 1948 כשנה שבה התחוללה הנכבה ולמעשה ההכרזה על הקמת המדינה "מאפילה" על החלטת החלוקה, וזוכה להתייחסות רבה יותר. יתכן כי הדבר נובע גם משיקולים פוליטיים.

אסף שילוח

לתערוכה